Waarom een nieuwe PMD-zak?

De nieuwe blauwe zak is een goede zaak voor onze planeet. Want vanaf nu kunnen we nog meer verpakkingen inzamelen, sorteren en recycleren. Veel meer.

PMD, een groot succes

De blauwe PMD-zak werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd in België. Met succes, want nergens worden meer verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Want door goed te sorteren kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo besparen we energie en stoten we minder CO2 uit.

Maar het kan altijd beter

Dankzij de nieuwe blauwe zak kunnen we nog beter doen. De tijd heeft immers niet stilgestaan. Verpakkingen zijn op twintig jaar tijd enorm veranderd. Bovendien kunnen we dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen vandaag al veel meer plastic verpakkingen recycleren dan vroeger.

Een goede zaak voor het milieu!

Omdat er in de nieuwe blauwe zak meer verpakkingen mogen dan vroeger, kunnen we meer grondstoffen besparen. Door de gebruikte verpakkingen te recycleren, kunnen we deze namelijk opnieuw inzetten als grondstof. Zo ontzien we het milieu. 

8 kg minder restafval

We schatten dat elke inwoner daardoor jaarlijks 8 kg extra verpakking in de PMD-zak kan sorteren. Dat is niet alleen goed voor het milieu – omdat we meer recycleren – maar ook goed voor de portemonnee, aangezien we met z’n allen een stuk minder restafval zullen hebben.

De nieuwe blauwe zak in cijfers

De nieuwe blauwe zak in cijfers

 

Dankzij Fost Plus

De nieuwe blauwe zak is een initiatief van Fost Plus en de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, in nauwe samenwerking met de afvalintercommunales en lokale besturen. Met één doel voor ogen: zoveel mogelijk huishoudelijke verpakkingen recycleren.