Veelgestelde vragen

Alles wat u moet weten over de nieuwe blauwe zak

rol NBZ

 

In de PMD-zak mochten tot nu toe enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daar komen nu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij. Denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mag je vanaf dan bij het PMD sorteren. Allemaal samen in dezelfde zak. 

Twijfel je toch nog over een verpakking? Surf dan naar www.betersorteren.be en krijg een duidelijke sorteerinstructie per verpakking.

Ja, maar niet overal tegelijk. De nieuwe blauwe zak wordt geleidelijk aan ingevoerd. Op die manier geven we alle partijen de tijd om zich goed voor te bereiden. Het kan dus dat in jouw gemeente de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat in een buurgemeente of op je werk bijvoorbeeld nog niet het geval is.

De oude PMD-zakken blijven geldig, tenzij anders meegedeeld door uw afvalintercommunale. Geen probleem dus als je nog een voorraadje liggen hebt, of als er in je verkooppunt nog geen nieuwe beschikbaar zijn. Vanaf de startdatum van de nieuwe blauwe zak mag je ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen.

Neen. Het is de bedoeling dat de nieuwe zakken aan dezelfde prijs worden verkocht als voorheen.

De nieuwe blauwe zakken zijn in dezelfde verkooppunten verkrijgbaar als de vroegere blauwe zakken. Het kan wel goed zijn dat er in het verkooppunt nog geen nieuwe blauwe zakken beschikbaar zijn. Je kan echter gerust nog oude rollen PMD-zakken kopen, want deze blijven geldig, tenzij anders meegedeeld door jouw afvalintercommunale. Ook in deze zakken kan je de extra plastic verpakkingen sorteren, zodra de nieuwe sorteerregels in jouw gemeente zijn ingevoerd.

In de nieuwe blauwe zak mogen alle plastic verpakkingen, dus ook yoghurtpotjes, botervlootjes, zakken of folies. Daardoor zullen we heel wat meer verpakkingen kunnen recycleren, waardoor we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben, energie besparen en minder CO2 uitstoten.

Dankzij de nieuwe blauwe zak zal iedereen een pak minder restafval hebben. We schatten dat het per inwoner jaarlijks om 8 kg gaat. En aangezien de tarieven voor restafval in de meeste gemeenten een stuk hoger liggen dan die voor PMD, betekent de nieuwe blauwe zak een mooie besparing.

Ja. In de meeste gemeenten zal het tijdstip en de frequentie van de ophaling niet veranderen. Je mag de nieuwe blauwe zak dus op dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Meer sorteren dus, met hetzelfde comfort. Voor meer informatie over het precieze tijdstip, raadpleeg je best de ophaalkalender van je gemeente.

Voor scholen en bedrijven zijn er twee mogelijkheden. Wanneer de PMD-zakken meegegeven worden met de huishoudelijke inzamelrondes, dan mogen de zakken volgens de nieuwe sorteerregels gevuld en aangeboden worden van zodra de gemeente naar het nieuwe systeem overschakelt. Wanneer er een contract is met een private afvalpartner voor de ophaling van PMD, dan zal die de school of het bedrijf op de hoogte brengen van de verdere timing en blijven de PMD-sorteerregels ongewijzigd.

Neen. De nieuwe zakken hebben dezelfde afmetingen en inhoud als de vroegere blauwe zakken.

Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. We coördineren de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, waaronder gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra en recyclagebedrijven.

Fost Plus introduceerde de blauwe PMD-zak meer dan twintig jaar geleden in België. Ons land behoorde toen tot de pioniers van de selectieve inzameling en recyclage. Ook vandaag wordt nergens meer gesorteerd en gerecycleerd.

Met de nieuwe blauwe PMD-zak gaat Fost Plus nog een stap verder in de richting van een circulaire verpakkingseconomie, waarbij alle verpakkingen maximaal gerecycleerd worden.

Het systeem – van de ophaling bij je thuis tot de uiteindelijke recyclage – wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Ze betalen op basis van de soort verpakking en de hoeveelheid verpakking een jaarlijkse bijdrage aan Fost Plus.

Dankzij Fost Plus

De nieuwe blauwe zak is een initiatief van Fost Plus en de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, in nauwe samenwerking met de afvalintercommunales en lokale besturen. Met één doel voor ogen: zoveel mogelijk huishoudelijke verpakkingen recycleren.